Nabídka služeb

Nabídka služeb investorům

Investoři, kteří připravují projekty, jejichž součástí jsou stravovací provozy, mohou využít našich poradenských a projekčních služeb už při zpracování podnikatelského záměru. Můžeme nabídnou poradenskou službu, či studii, která investorovi podá základní údaje o stravovacím provoze jako jsou požadavky na plochy, instalované příkony, investiční náklady a podobně.

 

Náš zkušený tým projektantů, který vznikl tím, že se projektanti mimo projekční činnosti také podílejí v rámci AD na realizaci našich projektů, dokáže jednat velmi flexibilně a rychle vyhovět přání zákazníka - zadavatele.

 

Pro naše zákazníky můžeme zpracovat projekt stravovacího provozu všech stupňů a to buď komplexně se všemi profesemi nebo ve spolupraci s dalšími projektanty – vašimi specialisty, kteří pro nás zpracovávají:

 • stavbu
 • vzduchotechniku
 • silnoproud
 • zdravotechniku
 • ÚT
 • rozvody plynu

části přesně dle našich požadavků. Na vzduchotechniku klademe velký důraz, jelikož ta zajišťuje mikroklima v kuchyňském provoze a velkou měrou se tak podílí na zajištění hygienické bezpečnosti v gastronomickém provoze.

 

Při zpracování projektů klademe důraz na dodržování všech platných norem a to nejen hygienických, ale i technických a norem bezpečnosti práce.

 

Rovněž jsme schopni spolupracovat s vámi vybranou projekční firmou nebo architektonickým ateliérem.

Nabídka služeb projekčním a architektonickým kancelářím

Společnost Mava má 5 projektantů – vlastní zaměstnance na plný úvazek. Jeden je autorizovaný inženýr ČKAIT pro technologická zařízení staveb. Dva z projektantů projektují gastronomická zařízení více než 10 let. Firma disponuje dalšími dvěma zaměstnanci pracujícími v jiných odděleních schopnými samostatné projekční činnosti. V časové tísni je tak možné na akci nasadit až 7 projektantů.


Pro optimalizaci projekčních návrhů využíváme výpočtové metody. Tyto metody nám umožňují vypočíst velikosti skladů, skladbu, počty a kapacitu jednotlivých varných zařízení "vypočteme" metodou "virtuálního vaření". Tato metoda je založena na "vaření" pokrmů podle konkrétního jídelního lístku s konkrétními počty pokrmů v PC. Výstupem této metody je skladba a kapacity jednotlivých varných zařízení, doba využití těchto strojů, výpočet koeficientu současnosti elektrické energie, spotřeba energie atd. Stejným způsobem vypočteme velikost a kapacitu jednotlivých mycích strojů. Tyto výpočtové metody umožňují optimalizovat kuchyňské provozy a těmito metodami získá investor ideální poměr investičních a provozních nákladů.


Nabízíme spolupráci při zpracovávání projektů všech stupňů pro projekční a architektonické kanceláře.


Mnoho let tento projekční tým zpracuje každoročně okolo 100 studií a projektů. Část projektů zhotovíme jako generální projektant a část pro renomované projekčních a architektonické firmy jako subdodavatel technologické části. Naše projekční oddělení si zakládá především na kvalitě a rychlosti ve zpracovávání projektů.


Tyto dva poněkud protichůdné požadavky jsme schopni splnit z těchto důvodů:

 1. Máme k dispozici zkušený tým projektantů.
 2. Využíváme unikátní software od firmy Electrolux.
 3. Používáme exaktní metody práce - „virtuální vaření a kapacitní výpočty“.
 4. V průběhu prací projekty probíráme na firemních Technických radách.
 5. Projekty zpracováváme komplexně, tedy s podrobnými podklady pro všechny profese.

 

kontaktuje nás » 


NABÍDKA SLUŽEB