O firmě

Vítejte na webových stránkách projekčního oddělení firmy MAVA spol. s r.o. Samostatné webové stránky jsme vytvořili pro ty potencionální zákazníky, kteří nás ještě dobře neznají, abychom jim usnadnili přístup na naše stránky.

Fy MAVA spol. s r.o. byla založena v roce 1990 a od roku 1994 se zabývá dovozem a prodejem výrobků pro gastronomii. V roce 1996 jsme založili projekční oddělení a začali jsme zpracovávat projekty gastronomických provozů.

Firma MAVA spol. s r.o. je rodinnou firmou, v jejímž čele stojí spolumajitel a ředitel firmy s 37 letou praxí v oboru projektování a investiční výstavby. Tato skutečnost firmě umožnila poměrně rychle vytvořit mladý projekční tým, který je schopen projekčně zpracovat prakticky jakýkoliv projekt od malého bistra až po nemocniční či hotelovou kuchyň. Už dlouhou dobu jsou projekty naším hlavním marketinkovým nástrojem, tedy nástrojem pro získávání zakázek.

Pro naše klienty můžeme zpracovat projekt stravovacího provozu všech stupňů a to buď komplexně se všemi profesemi, nebo ve spolupraci s dalšími projektanty - specialisty, kteří pro nás zpracovávají Stavbu, Vzduchotechniku, Silnoproud, Zdravotechniku, ÚT, Rozvody plynu části přesně dle našich požadavků.

Při zpracování projektů klademe důraz na dodržování všech platných norem a to nejen hygienických, ale i technických norem a požadavků na bezpečnost práce. Naším cílem je rovněž optimální vynaložení inestičních prostředků investora a minimalizace provozních nákladů provozovatele.

K tomuto cíli směřujeme použitím exaktních metod při projektování a to jak vlastních metod, tak využitím SW a know-how velkých světových výrobců gastronomických zařízení.

O FIRMĚ