Oprávnění k projektování

Fy MAVA spol. s r.o. klade důraz nejen na odbornost v oblasti navrhování a projektování gastronomických provozů, ale věnuje se velmi pečlivě oblasti Oprávnění pro podnikání a kvalitě své práce.

Proto vlastníme Živnostenský list na „Projektovou činnost ve výstavbě“, společník firmy vlastní „Osvědčení o autorizaci v oboru Technologická zařízení staveb“. Pro zvýšení kvality naší práce máme zaveden „Systém managementu jakosti dle ISO 9001:2000“, „Systém enviromentálního managementu dle ISO 14001:2004“ a "Certifikát systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci OHSAS 18001."


 Osvědčení o autorizaci

Živnostenský list Autorizační osvědčení pro SR
Osvědčení o autorizaci
Živnostenský list Autorizace pro SR
Certifikát ISO 9001 Certifikát ISO 14001 Certifikát OHSAS 18001
ISO 9001 ISO 14001 Certifikát OHSAS 18001

OPRÁVNĚNÍ