Projekce kuchyní - metody práce projektantů

Hlavním znakem práce projektantů naší firmy je přesnost s cílem dosáhnout maximálního efektu vložených investic pro investora. Už při určování velikosti skladů potravin se vychází z kapacitních výpočtů.

Pokud navrhujeme větší stravovací provoz jako jsou školní kuchyně, hotelové kuchyně či nemocniční kuchyně je skladba technologického zařízení a kapacity jednotlivých zařízení určována na základě „virtuálního vaření“. Zákazník nám předá vzorový jídelní lístek a požadované počty pokrmů a my virtuálně odvaříme a tím určíme počty varných zařízení a kapacity. Toto virtuální vaření se upřesní konzultací s provozovatelem.

Z virtuálního vaření pak určíme průběh okamžité spotřeby elektrické energie a tím i exaktně koeficient současnosti. Exaktně navržená varná technologie zaručuje optimální skladbu zařízení, instalované příkony energií, vzduchotechniku (požadujeme aby se VZT výkon vypočetl dle metodiky VDI 2052).

Rovněž pro volbu typu myček stolního i provozního nádobí využíváme kapacitní výpočty.
Příklady z praxe jsou uvedeny v příloze.

PROJEKCE KUCHYNÍ